Egy kis műszaki hiba az 50-es villamoson

Egy valóságos történet, amelynek minden mondata a valóságot tükrözi.
  A Szarvas csárdánál szálltam fel a villamosra. Vasárnap lévén én sem siettem, akár a többi utas. Kényelmesen elnyúlva, terpeszkedve ültem le. A nap csodálatosan szórta melegét, élvezettel nézegettem ki az ablakon. Igaz, időre mentem, de bőven volt időm élvezni az esőmentes napnak az örömét.
  Négy megálló után, amikor a következő megállóhoz értünk, az első ajtónál leszállni kívánt utasok simán le tudtak szállni. De utánuk nem akart becsukódni a kocsi ajtaja. Többszöri próbálgatás után is csak csapkodott a kétszárnyú ajtó, úgy verdesett, akár egy szárnya tört madár. A villamosvezető nő egy darabig próbálgatta a becsukás állapotát elérni, de az ajtó nem akart szót fogadni a szitkozódó vezetőnek. Kezével próbálgatta az ugráló ajtót megállítani. Mivel ez nem volt hatásos, visszament, és egy nagy köteg kulccsal a kezében tért vissza. Majd a kulcs-csomóból válogatni kezdte azt a kulcsot, amely az ajtó feletti dobozt kinyitja.  Kis sikerélmény után, matatott az ajtórángató szerkezet között. Ami eredménytelen volt a további rángatódzást illetően.  Kissé hosszúra nyúlt percek után közölte a kedves utasokkal, hogy a középső ajtón tudnak csak leszállni, illetve felszállni. Majd ezek után a fülkéjéből bezárta az ajtókat.
  A vezető hölgy nem nyugodva bele, kereste a hibát, miért is nem nyitódik az a fránya ajtó, mikor ő pontosan a megállóban állt meg. Megnézte a lépcsőt nincs-e beszorulva. Úgy látta minden rendben van. Majd többszöri nyitás próba után sem volt hajlandó az ajtó ki- nyílni. Egy pár jól irányzott rúgást is alkalmazva, a lépcsőt próbálta jobb belátásra bírni! Eredmény azonban elmaradt, ez az ajtó makacsabb a kelleténél, állapította meg magában.
  Közben a sietősebb utasok, már türelmetlenkedni kezdtek, egy-egy megjegyzést eleresztve, az egyre idegesebb vezetőnő felé. Akinek sikerült a csapkodó ajtón át kijutni, és kívülről próbálta az ajtó ideges rángatódzását megakadályozni. Most már az utasok többsége drukkolva figyelt és nevetett a mérgelődő vezetőn, aki már elérte azt, hogy az a fránya ajtó a rángatódzástól elfáradva teljesen becsukódott. Természetesen a villamosvezető nőt az utcán hagyva.
 Most már az egész kocsi nevetni kezdett. A továbbutazók bent, a villamos ajtók bezárva, csak a vezetőnő a szerelvény mellett állva, dühösen rugdosva az ajtót. Az eredmény még váratott magára. A fiatalabb fiúk mutogatva, nevetve integettek a dühtől egyre jobban idegesebb vezetőnőnek. Akinek türelme, már a végsőkig tartott. És ekkor erős lábát, amelyen szerencséjére nadrág volt, magasra lendítette, és teljes erőből belerúgott a szófogadatlan ajtóba. Ami azon nyomban annyira megnyílt fájdalmában, hogy a vezető nő két kezét bedugva, az ajtóközt szét tudta feszíteni. Sikerült a kocsiba bejutni. Elégedetten körülnézett, hátha valaki értékeli ezt a nem mindennapi teljesítményt. Ennek a szokásostól eltérő műveletnek azonban, csak néma közömbösség volt az eredménye. Majd a hátsó ajtót kinyitva, tűz piros arccal (valószínű az előző erőfeszítéstől) közölte a Kedves utasaival, hogy a hátsó ajtón szálljanak le, hozzá téve, hogy mögötte álló szerelvény viszi, majd őket tovább.
  Egy kicsit megsajnáltam a szegény villamosvezető nőt, akinek a vasárnapja nem valami jól kezdődött.

  Én viszont nem késtem el így sem a találkámról.