ViharCsend! Csend!
Nyomasztó, meleg levegőt
Szorít lefelé az alacsonyan úszó
Fekete, bozontos külsejű felhő.

Csend van!
Vihar előtti félelmetes nagy csend.
A préri hallgat, csak a madarak cikáznak
Ide, s oda menedéket keresve,
Hová is bújjanak?

A pusztaság ilyenkor olyan rideg, komor,
Mint tárgyaló terem, ítélet hozatalkor.
A gyom nem hajlik, a fűszál is merev,
A levegő egyre fojtóbb és egyre nehezebb.
Így tart ez kínosan hosszú ideig,
Míg a feldúlt, mérges felhők egyre
Jobban növelik haragjukat és dühükben
Egymásnak rontanak.

Villámok cikáznak, az ég mennydörög,
A szél is elszabadul egy résen át
Süvöltve söpör végig a táboron.
Jurták meginognak, de még állják a vihart!
Pokoli menydörgés, kettészakad egy felhő
A hasadékon elszabadul maga a teremtő.

Tör, zúz, söpör, csapdos, vagdos, áztat!
Jurtát dönt szüntelen.
Megrángat egy oszlopot,
Mely kidől hirtelen.
Ott egy sátrat visz vállra kapva,
Amott egy bódét emelget szertelen.
Csavar, teker, hajlít, lökdös,
Mindent megpróbál,
S jaj annak, aki vele szembeszáll.

Aztán egy újabb villámcsapás,
Forgószél tekereg, pusztul a tábor,
Hiába mentik az emberek.
De ni csak, oszlik a vihar?
Az eső még jobban megered.
Lassan csendesség lesz!
A felhők megbékélnek,
És újra dolgoznak az emberek.