Sznobok


  Egy rangos kulturális intézményben idősebb szobrász művei bemutatására készült. A kiállítás eléggé ígéretesnek látszott, mivel nem kisplasztikákról árulkodott a díszes meghívó.
  A művészeti vezető kétszáz meghívót küldött szét. A program alsó részén feltűnő elhelyezésben közölte, hogy a megnyitót koktél követi, ami vonzóbbá teszi az ünnepélyes bemutatót.
  Az intézmény műszaki gárdája felkészülve várta a beérkező szobrokat. Számos kíváncsi érdeklődő beérte azzal a válasszal is, hogy jöjjön el, nagyon szép kiállítás lesz, érdemes megnézni!
  Elérkezett a megnyitó napja. Máskor már két-három nappal a megnyitás előtt megérkezett a kiállítási anyag... Most semmi. Már aggódni kezdtek a munkatársak, mert tudták, hogy ebből kapkodás lesz a végén. Így telt el a délelőtt, várakozásban...
  Ebéd után egy kisfurgon kanyarodott a főbejárat elé. Vezetője fürkésző tekintettel nézte a hatalmas bejárati kaput, majd a nagy kiállító csarnokot.
  – Jó helyen járok? Itt lesz a kiállítás?
  – Igen! Mi várjuk a kamiont az anyaggal!
  – Hát, akkor jöjjenek, hordjuk be, rögtön kész az egész!
  Egy kicsit mindenkit meglepett, hogy fér el ezen a kocsin az összes anyag? "Biztos több fordulóval hozzák!"  találgattuk. A meglepetés csak akkor volt teljes, amikor kinyílt a kocsi ajtaja. Néhány vasdarab feküdt benne, egy-egy talpfa kíséretében.
  – Na, hordjuk be, mindjárt készen leszünk vele! – mondta a furgon vezetője. A három pajszer alakú vasat ebbe a talpfába kell bedugni, így ni! Már kész is az egyik szobor! – mutatta.
  – Hová tegyük?
  – Valahova oldalra!
  – Kár, mert így kissé üresnek látszik a terem! – Rakjuk össze a másik két szobrot is! – Tegyük keresztbe azt a két egymásba kapcsolódó gerendát! – így ni! – Most ezt a kétszer megtekert betonvasat állítsuk a lyukba, – középre, máris kész a szobor! – A harmadik kör alakúra szabott fába, pedig a két szögletesre hajlított vasat helyezzük! Ezzel kész a kiállítás!
 – Majd a művész úr a kiállítás megnyitása előtt rátűzi az alkotásokra a címeket, és elrendezi őket! – Kérem, itt írják alá, hogy átvették! Köszönöm! Viszontlátásra! – mondta a szállító és elment.
   – Ez nem lehet igaz! – azonnal szólni kell az igazgató úrnak, találjon ki valamit, mert ezt a semmit bemutatni tiszta leégés! – erősködtem én.
  Ám az igazgatót nem találtuk, vidéken volt. Csak a megnyitásra érkezett vissza.
  – Most mi lesz? Mit tudunk csinálni?!
  – Semmit! Ezt kell kiállítani! Majd a művész megmagyarázza mi is ez, - szólt közbe a művészeti titkár.
  – Hát akkor a posztamensekre sincs szükség! A szobornak nevezett vasakat pedig egy kicsit széthúzva a terem közepén hagyjuk! – Tegyünk egy dobogót a képzeletbeli középvonalra, a szobrok mögé két-három méterre, így ez is elég sok helyet foglal el! – Oldalra majd két hosszúkás asztal kerül, erre tesszük a harapnivalót, és velük egy síkba két kerek italos asztalt állítunk! – Így ni már nem is olyan üres a terem! – a három förmedvény pedig középen, jól látható helyen díszeleghet!...

  Kiállítás ilyen gyorsan még nem készült el. A művészeti titkártól megtudtuk, hogy a nagykövet úr nyitja meg a kiállítást. Mivel ő egy halk szavú ember, ezért egy mikrofont helyeztünk a dobogó közepére.
  A megnyitó előtt tíz perccel megérkezett a művész úr. Arcáról a legnagyobb megelégedés sugárzott, ahogy tekintete körbejárt a termen.
  – Ja, a feliratok!...– igen, igen, mindjárt mondom! – a három magasba mutató vas a baloldalon, az a GONDOLATOK című alkotásom. – Ez a megtekert forma a VIOLINKULCS címet kapja. – Harmadik művem az az... ja, igen, az ÉPÜLETEK nevet viseli. Kérem, írják ezeket fel egy papírlapra, és helyezzék el azokat az alkotásaim mellett!
  Egy negyedóra késéssel ugyan, de megtelt a terem. Voltak, néhányan, akik elegánsan felöltöztek, így kívánták kifejezni tiszteletüket a művésznek, és műveinek. A nagykövet az igazgatóval beszélgetett. Látszott, nagyon aggódnak a várható botrány miatt. Bizony nem tenne jót a magyar kultúrának!... Időnként a jegyzeteibe nézett, majd nem tudni miért, de mérgesen a zsebébe gyömöszölte azokat...
  – Dezsőkém, – könyörgött az igazgató, – mondj valami szépet, mentsd meg a tekintélyünket!
  – Hát jó, megpróbálom!
  Ezzel fellépett a dobogóra, és rögtönözni kezdte a beszédét. A terem elcsendesedett... Nem túlzottan figyeltem az ünnepi szónoklatra, de arra már felkaptam a fejemet, amikor a következőket hallottam:
  – Ezeket a csodálatos remekműveket, amelyekkel megajándékozott minket a művész, mindennap meg lehet tekinteni itt, a magyar kultúra fellegvárában. Még egyszer tiszta szívből gratulálok, mert ez a mai modern magyar művészet igazi útja! Csak így tovább, hogy minél több remekmű kerüljön ki az itt kiállító, általunk ünnepelt művész kezei közül! Kérem Önöket, tekintsék meg, és gratuláljanak a modern irányzat tolmácsolójának, akinek alkotásaiban most örömünket leljük! Tisztelt hölgyeim és uraim! Itt, Önök előtt rázom meg a nagy művész kezét, aki időskora ellenére, fiatalos lendületet vitt műveibe, ezzel is bebizonyította, hogy lépést tud tartani a fiatalokkal, és gratulációnk mellett ürítsük poharainkat a nagy művész egészségére! Éljen a művészet! Éljen! Éljen!...
  Kitörő lelkes taps közepette a vendégek körülvették a művészt, gratuláltak, elmondták, mennyire tetszik nekik az új irányzat...
  Nem sokkal később a nagykövet – egyéb elfoglaltságára hivatkozva, eltávozott. A vendégek megrohamozták az ételeket és az italokat. A művész úr magára maradt, Ő nem tolakodott az asztalok körül, de vele már nem foglalkozott senki...
  Két hét elteltével belelapoztam a díszes kötésű vendégkönyvbe, és a következőket olvastam:
  "Gratulálok!... de nem tudom mihez!" (Olvashatatlan aláírás)
  " Inkább építkezéshez használná a vasat! (B.T.)"
  " Érdekes! (Guy)"
  " Szép, csak kár, hogy nem értem! (Maurice)"
  A kiállításnak nem volt sok látogatója, csak aki véletlenül más ügyben arra járt, az nézte meg, mik lehetnek ezek a vasdarabok a terem közepén.
  Pár hét múlva újabb kiállításra készültünk. Az agyondicsért remekművek pincébe kerültek. Többször kértük a művészt, vigye el a szobrait, mert már a rozsda félig megette a nedves tárolóban...
  Több hét elteltével a művész levélben közölte, hogy műveit intézetünknek adományozza. Hivatalból megköszöntük, de a rozsda tovább munkálkodott. Hol ide, hol oda tettük, de mindenütt útban voltak... Három évig a pincében őriztük, végül a helyszűke miatt,  a napozó teraszra kerültek az alkotások... Azóta ott pihennek. A talpfák elrepedeztek, a remekműveket az enyészet eszi...

            Hát így becsüljük meg a modern művészetet?!