ImaKezem imára kulcsolom,
Így kérlek jó Istenem!
Add, hogy békében éljünk
Mi földi emberek.

Kezem imára kulcsolom,
És hozzád fohászkodom uram!
Add, hogy megértés legyen e földön
Boldogság és szent öntudat.

Kezem imára kulcsolom,
És kérve kérlek mindenhatóm!
Add, hogy igaz úton járjon minden néped
És büntesd a gonoszt nagyon.

Kezem imára kulcsolom,
És boldog vagyok Jézusom!
Hogy továbbra is velünk vagy
Ezért tisztelhetünk nagyon.

Kezem imára kulcsolom,
És elégedett a szívem!
Hogy annyi szépet megláthattam
Mindezt neked köszönhetem.

Kezem imára kulcsolom,
És úgy gondolok rád!
Mert meghallgattad fohászomat
És e földön maradhatok tovább.