Hitet kérünk!          HITET KÉRÜNK!
               (könyörgés)

Hitet kérünk tőled édes Istenem!
Add, hogy hitünk erősebb legyen.
Bízzunk a feltámadásban,
És a földön történő csodákban.

Hitet kérünk édes Istenem!
Add, hogy hitünk töretlen legyen.
Higgyünk a megváltó urúnkban,
Hogy érezzük, Istenünk velünk van!

Hitet kérünk édes Istenem!
Add, hogy hitünk mindig meglegyen.
Bízunk benned, életünk nyomán,
S a jóságodat élvezhessük tovább!

Hitet kérünk édes Istenem!
Add, hogy az élet ne legyen gyötrelem!
Egyszer ugye visszatérsz hozzánk?
Hitet, szeretetet hozol mi reánk!

                 Hitet kérünk édes Istenem!
       Add, hogy békétlenség soha ne legyen!