Légiós történet

LÉGIÓS TÖRTÉNET

  – Kedves sorstársaim! Ráérő kalapok. Nagyon sok szép történet hangzott el, de arra kérlek benneteket, hogy legyen türelmetek az én történetem meghallgatására is.
  – Halljuk, halljuk! – lelkendeztek mindnyájan.
  – Én ott kezdem, hogy két magyar, jó barát elhatározta, hogy légió katonái lesznek! – bármi áron is, ők végig élik a légionista katonák életét! Majd ők megmutatják falunak, városnak 
  – Egyaránt, milyen derék harcosok a magyar legények. A magyar virtus még él, jelszóval.
  Mindez persze a szülők tudta nélkül. Spórolt pénzüket összedobva elindultak Franciaországba. A fővárosban megtudták, hogy Strasbourgban kell jelentkezni légiósnak.
  A két fiatal emberjelentkezésük után, háromhetes szigorú orvosi vizsgálat alá került.  A legkisebb egészségügyi problémát is találtak, az nem lehet az idegenlégió katonája. A két barát egészségük biztos tudatában vetette alá magát, az orvosi vizsgálatoknak. Természetesen a jó kereset reményében!
  Nagyon boldogok voltak. Az első szülőkhöz írt levelükben írták, hogy ők már a francia idegenlégió katonái, és az egyenruha nagyon jól áll nekik. A következő levelükben még egyenruhás fényképet is fognak küldeni!
  Három hét elteltével kiosztották az egészségügyi kis könyvecskét, azaz csak az egyik fiúnak, a másik hiányos foga miatt nem lehet a légió katonája.
 Ez a hírborzasztóan, letaglózta a fiút. Az egyik boldog volt, teljesült az álma, míg a másik teljesen kétségbe esett.
  Mi lesz most? – elveszti legjobb barátját? – és hogy megy haza? Mit mond a szüleinek! Mit szól a falu, hiszen mindenki tudja már, hogy ő már légionista. Hogyan tovább, pénze elfogyott. Szégyellt hazamenni! A laktanyát 12 órán belül el kell hagynia, társát már be is öltöztették. Kábultan üldögélt a laktanya gyakorlóterén. Nem tudta mit kezdjen magával, titokban arra várt, hogy talán közlik vele, hogy tévedés történt, ő is fel van véve.
  Délutánra járt már az idő, mikor eszébe jutott, hogy barátjától el kell búcsúznia. Búcsúzóul azt kérte, hogy legalább egy igazi légiósapka lehessen a fején, egyszer szeretné felpróbálni.
  Barátja sajnálta, de az öröme legyőzte pajtásának bánatát, és egy kis felvágással jelezte, hogy ott lóg az új légiósapkám a fogason. A harmadik a sor elején, – próbáld csak fel, aztán tedd vissza a helyére!   – Most nekem a konyhára kell mennem, mosogatni oda osztottak be.
  A barát leemelt engem a fogasról, jól fejébe nyomott, majd az üvegajtóban szemrevételezte magát. Szomorú szíve erősen dobogott, majd kiugrott a melléből, mikor hirtelen lekapott a fejéről és a kézitáskájába gyömöszölt. Azután sietve elhagyta a laktanyát.
  Mégis viszek bizonyítékot szüleimnek, a falunak. Majd azt mondom, otthagytam őket, nem írtam alá őt évet, hiába is marasztaltak. Inkább hazajöttem. Barátom gyáva volt eljönni, félt! De én megmondtam, hogy nem így képzeltem a légiót, inkább hazajövök.
  A szülök nagyon őrültek, hogy a fiúk nem vállalta a légiós életet, bár az apa már eldicsekedett a falu kocsmájában, hogy bizony az ő fiacskája a Francia hadsereg légiós katonája, amiért jól meg is fizetik.
  Engem, – a légiós-sapkát – körbemutogattak, sok izzadt és zsíros fej felpróbált, kézről kézre adtak.
  Ahogy múltak a hónapok, lassan feledésbe mentem. Egy napon a falu színjátszó csoportja kölcsönkért, aztán ottfelejtettek.
  Az évek elszaladtak, ütött-kopót lettem, végén az ószeresnél kötöttem ki. Nem sokkal később, már itt csüngtem a falon köztetek.
  Tudom, hogy az életem nem volt teli izgalmas kalanddal, mint a- hogy illet, volna egy légiós-kalaphoz. Ne haragudjatok érte, velem csak ennyi történt!
  Igen valóban többet vártunk tőled, másképp képzeltük el egy légiós kalap életútját.