Fülfájás háborúban

Nagyon nagy fájdalmaim voltak, mind a két fülem lüktetett. Ezt csak az tudja igazán, aki már átélte. Fel-felordítottam kínomban. Nem voltam beteges gyerek, így még nem ismertem a fájdalmat. Mindezt tíz éves korban még nehezebb elviselni.
  Dúlt a város ostroma. Ahol laktunk, a hatodik kerület csatatér volt. A bombák nem kímélték az épületeket és az embereket. A pincében éltünk és éheztünk. Gyógyszer nem volt még a katonáknak sem, ezért sokan belehaltak a viszonylag könnyebb sebesülésekbe is.  A pincébe zsúfolt emberek éhségtől elgyötörve imádkoztak, hogy legyen vége már! De a várost valakiknek el kellett foglalni bármi áron!
  Az orosz csapatok már a Kerepesi úton voltak, hallottuk innen-onnan a híreket. Lassan nyomultak előre, mert másnap reggel még mindig német kézen volt a Szív utca és környéke. Nagyanyám és anyám melegítették a sót, rakták a fülemre egész éjszaka, de a fájdalmak nem csökkentek. Reggelre mindkét fülemből folyt a sűrű genny.
  – Sürgősen kórházba kell vinni ezt a gyereket! – jelentette ki nagyanyám. – Csak ott tudnak rajta segíteni. Igen ám, de melyik kórházba, amikor mindegyik tele van katonákkal, sebesültekkel?          Ki foglalkozna most egy gyerek fülével? Számba vették a környező kórházakat. MÁV kórház! De talán ott nem is fogadnak, hiszen semmi közünk sincs a vasúthoz. A Rókus kórház van a legközelebb, vagy tán a Fasori kórház? Nagyanyám úgy döntött, hogy a Rókusba induljunk azonnal, nem lehetett ilyen gennyes fülekkel tovább várni, ide orvos kell. Minden perc számíthat.
  Anyám megfogta kezemet, nagyapám előjött leshelyéről és azt mondta: – Mindig a fal mellett menjetek, kaputól-kapuig, legyetek nagyon óvatosak! Nagyanyám megcsókolt minket. – Isten legyen veletek! – mondta búcsúzóul könnyes szemekkel. Közben nagyapám kémlelte a kapubejáratot, majd kis idő után hátra tekintett jelezve, hogy indulhatunk. Anyám mögött, kezét erősen szorítva mentem.
  Nagyapám tanácsa szerint a falhoz lapulva araszoltunk előre. Legtöbb helyen a kapu zárva volt, így csak a kapuszögletben tudtunk meglapulni. Hatalmas kötés virított a fejemen, törülközőből tekerte rá anyám. Mintha csökkent volna a fájdalmam, de lehet, hogy csak az izgalom hatott rám.
  A Szív utcától lekanyarogtunk a Rózsa Ferenc utcára, a Hunyadi tér felé. Egészen közelről lőttek. Nem tudtuk megállapítani, hogy honnan és merre, csak a szaladó német katonákat láttuk. Ahogy észrevettek minket, hadonászva integettek, hogy azonnal tűnjünk el. Anyám megpróbált benyitni a házak kapuján, de valamennyi zárva volt. Hiába verte ököllel az ajtót, senki nem merte kinyitni. Anyám kétségbeesve rúgta, ütötte, de mind hiába. Az utolsó kapu mellett volt egy üzlet. Az ajtaja hirtelen kinyílt és berántottak minket rajta. Megkönnyebbültünk. Egy suszterműhelyben találtuk magunkat. Az idős bácsi leültetett minket, látta, hogy remegünk a félelemtől. Igyekezett megnyugtatni, ennyit tehetett értünk. Akkor ez is nagyon sokat ért! A kényszerpihenő után, ahogy kicsit csendesedett a lövöldözés, újra az utcán voltunk. Nagy sokára értük el a Rákóczi utat, fáradtak voltunk, de éltünk! A Kisdiófa utca sarkán sokáig időztünk. Német tankok, katonák, vöröskeresztes kocsik haladtak végig a Duna irányába. Nagy sokára elfogytak – most fussunk! – mondta anyám és szinte repültünk át az úttesten. Úgy éreztem, hogy a lábam csak néha érinti a földet. Végre ott álltunk a Rókus kórház előtt. Anyám lenyomta a kilincset, de a kapu nem nyílt. Hiába kiabált, hogy nyissák ki. Hiába dörömbölt, de nem engedtek be. A Rókus kápolna is zárva volt. Nekem orvosra van szükségem! – kiabált zokogva anyám. De minden hiába – akkor megyünk a Fasori kórházba – jelentette ki, könnyeit letörölve. Megragadta kezem és vonszolt maga után.
  Újra átszaladtunk a Rákóczi úton. Három német katona géppisztollyal haladt egymás mögött tőlünk alig tíz méterre, amikor egy hatalmas csattanást hallottunk. Anyám lerántott a földre. Amikor felnéztünk a három katona ott feküdt egymásra borulva élettelenül. Egy perce még éltek. Ha mi érünk át előbb, mi halunk meg, iszonyatos volt! Felálltunk és amennyire lehetett, kikerültük őket. Alig tudtam levenni róluk tekintetemet. A többi német katona már visszafelé szaladt, s mutogattak, hogy az oroszok a Keletinél vannak. Tovább osontunk a fal mentén. Az Akácfa utca kereszteződésénél hatalmas detonáció rázta meg a levegőt. Egy ház dőlt össze, csupa por és repesz lett minden. Ahogy kissé elült a felhő, láttuk, hogy egy nő fekszik az út közepén, a feje lapos, vértócsa veszi körül. Ez nem lehet véletlen, hogy mi megint megúsztuk! Ez nem lehet csak szerencse, ügyesség! Magunkhoz térve folytattuk félelmetes utunkat a fasor felé. A Hunyadi térnél már nem lehetett ráismerni a környékre, annyi ház omlott össze. Most már kerülgettük a halottakat, cikk-cakkban lépkedtünk közöttük. Fülemben lüktetett a vér és iszonyat látványa.
  Elértük a Fasori kórházat. Ez is zárva volt, de pár perc után kinéztek a pici kémlelő ablakon és anyám könyörgésére kinyílt a kapu és mi bezuhantunk rajta. Elhadarta, hogy egy fülészre lenne szükség és rám mutatott. Előkerült hamar egy orvos, aki azt mondta, hogy ennek a gyereknek azonnal fel kell szúrni a fülét, nem lehet vele várni, már így is későn jöttünk. A műtét megtörtént, hamarosan kezdtem magam jobban érezni. Anyám fáradtan a falnak döntve várt, rám a padon. Szemét lehunyva pihente ki az elmúlt órák izgalmait. Csak akkor nyitotta ki újra, amikor az orvos visszakísért hozzá. Hálával és köszönettel nézett az orvosra, aki annyit mondott, hogy hamarosan rendbe jön a kisöreg.
  Aztán újra az utcán voltunk. Fától fáig futottunk fulladozva. Mire a Lövölde térre értünk, már az orosz katonák integettek, hogy menjünk be a kapu alá. De anyám csak rohant velem tovább. Golyózápor pattogott körülöttünk a falon, amihez lapultunk. Csak lüktető fülemet hallottam, ahogy visszhangzott benne minden puskalövés. Végre újra a Szív utcában voltunk. A kapu kitárva, mögötte katonák lapultak. Szinte repültünk befelé nagyapám karjába, aki a katonákkal barátkozott nem is eredménytelenül. Fájdalomdíjként egy darab fekete kenyeret ejtett az ölembe. – Bátor legény vagy! – és nyomott egy barackot bekötött fejemre. Felnéztem rá, csak homályosan láttam az arcát, talán a könnyeimtől, vagy az iszonyattól, amit gyermekszemmel láttam és soha sem felejtek el.