Különös végrendelet


A jó barátomnak a jó barátja és annak a legjobb barátjának, az egyik komájának a szomszédjától származik ez a pontos, és igen fontos információ.
  Kicsit komplikáltnak tűnik a dolog! Nekem is egy hetembe került mire megértettem a lényegét. Tudom, a kedves olvasó nem tud ennyi időt tölteni ezzel a komoly témával, ezért én egészen rövidre fogva leírom önöknek a lényeget.
  Tehát a komának, és egy kedves kocsmai szesztársának a fiát női család vette körül, vagyis egyszerűen beleszületett egy férfihiányos családba. Nők nevelték fel.  Később egy koedukált iskolába járt, de már ott is kimutathatóan kedvelte a lányokat. Igyekezett mindig közéjük ülni. Nagyon vonzotta a társaságuk.
  Az osztálybeliek – és a nem osztálybeliek is –, szívesen vették udvarias közeledését.
  Ahogy múltak az évek, egyre jobban vonzódott a szép nők társaságához. Keresetének nagy részét is a barátnők körében költötte el. Nősülésre soha nem gondolt. Így szabadnak érezve magát szálldogált egyik ismerős lánytól a másikig. Sokan azt hihették, hogy házasodni akaró szépfiú, majd beköti, valamelyik lánynak a fejét.
  Az idő múlt, a koma barátjának a fia meg egyre nagyobb széltoló lett. Emiatt legtöbbet a hadseregben szenvedett, de ha tehette, akkor ott is mindjárt a női társaságot kereste.
  Borbély üzletbe csak akkor ment be, ha az ablakon belesve női fodrászokat látott. Képes volt a mozi pénztáros nőjével hosszasan elbeszélgetni, miközben a sor várakozott. Színházba csak akkor vett jegyet, ha előtte nő váltott helyet, csak hogy nő mellett ülhessen. Ha néhanapján betévedt a templomba, akkor is csak nő mellé ült. Az autóbuszon, villamoson is csak akkor ült le, ha nő mellett volt hely. Mindazonáltal kellemesen elbeszélgetett a női nem képviselőivel. Szerette az orvosi rendelőket, mert ott is, sokszor akadt panaszkodó hölgy. Strandon, uszodában is mindig női társaságban mutatkozott. Velük labdázott a vízben. A büfénél is a nők vették körül. Olyan szépen, udvariasan, nyájasan beszélt, hogy szinte keresték a társaságát. Sokan ismerték. Kellemes, szórakoztató embernek tartották.
  A munkahelyén sem feledkezett meg a nőkről. Hol virággal, hol valami finom édességgel lepte meg a szebbik nem képviselőit. Ha, valamelyik kollegina a házasságot emlegette, akkor bizony elszomorodott, vidám udvariassága alább hagyott. Ilyenkor igyekezett más női társasághoz csapódni.
  Ezt a nőbűvölő, nőimádó férfit hatalmába kerítette korunk nagy betegsége. Kezelésre járt, de ott is mindig a nők társaságát kereste. Állapota nem javult. A nővérkék aggódni kezdtek e kellemes úriember életéért. Janka nővér, – aki különösen szimpatizált betegünkkel, – egy kellemetlen kezelés után megsúgta neki, hogy nem ártana végrendeletet írnia. Egy magányos, beteg embernek, ilyesmire is kell gondolnia. A nővér előrelátásán, először megdöbbent, aztán arra gondolt, hogy ő már tudhat valamit, ami erre az elhatározásra késztette. Magában még hálás is volt, ezért a jó tanácsért.
  Néhány nap után állapota rosszabbodott. Most már igazolódott Janka nővér aggodalma. Így – ebben a tudatban – nekilátott végakarata megírásához. Megkérte Janka nővért, hogy vigye el azt egy ügyvédhez, és hitelesíttesse vele.  Janka nővér elvállalta szegény betegének a kérését. A lezárt borítékot elvitte a neves ügyvédhez.
  Az ügyvéd, miután elolvasta a végrendeletet, már éppen rá akarta nyomni a hivatalos bélyegzőt, de még egyszer elolvasta, mert igen furcsának tartotta az írást. A lényege valahogy így hangzott:
    Mivel én, alulírott, súlyos beteg vagyok, az alábbiak szerint kívánok végrendelkezni.
    1. pont: Kizárólagosan női sírások temessenek el.
    2. pont: A temetés módjáról az ügyvéd úr gondoskodjon.                     
    3. pont: A síromra csak nők hozhatnak virágot, mégpedig olyant, amit csak nők készítettek a virágüzletben – felügyelet alatt, – és csak nők szállíthatják azokat a síromhoz.   
    4. Az ügyvéd úr köteles gondoskodni a női papról és természetesen a ministránslányokról is.
    5. pont: Végakaratom ellenőrzésére Janka nővért bízom meg.
  Mindezt én saját magam odafentről, vagyis a mennyekből fogom ellenőrizni. Kérem a Tisztelt Ügyvéd Urat, a számlát bízza Janka nővérre!
   U. i.
   Tisztelt Ügyvéd Úr! Nyomatékosan kérem, hogy ezt a végrendeletet hitelesítés után adja át egy ügyvédnőnek!   
   Ezek után elvárom a végrendelet pontos betartását!
   Ellenőriztetem a női angyalkákkal!
                                                                 
                                                                                        Egy igazi nőbarát

   K.m.f.:
   Időszámításunk után 2012-ben.